Đưa vào vận hành TBA 110kV Dị Sử, Hưng Yên

25/11/2022
quantrihazo

Ngày 24/11/2022, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện Miền Bắc phối hợp với PC Hưng Yên và các đơn vị liên quan, tiến hành công tác nghiệm thu và đóng điện thành công Trạm biến áp (TBA) 110kV Dị Sử, Hưng Yên.

Dự Án Lưới Điện Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
Đội ngũ CB-CNV thực hiện nghiệm thu TBA 110kV Dị Sử, Hưng Yên

Dự án đường dây và TBA 110kV Dị Sử có tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng. Quy mô gồm: Xây dựng mới trên 754m đường dây 110kV trên không, mạch kép; Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Dị Sử với 2 máy biến áp, tổng công suất 2x63MVA (giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp 110kV 63MVA EMC) cùng hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, thông tin liên lạc, SCADA được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPC và các quy định hiện hành, sẵn sàng kết nối với TTĐKX tỉnh Hưng Yên và A1; xây dựng các ngăn lộ phía 110kV và 22kV.

MBA (T1) 63MVA - 115/38,5/23kV EMC đóng điện đi vào vận hành
MBA (T1) 63MVA – 115/38,5/23kV EMC đóng điện đi vào vận hành

Sau hơn 14 tháng thi công, dự án đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra và được đóng điện đưa vào vận hành. TBA 110kV Dị Sử vận hành thành công góp phần bổ sung nguồn TBA 110kV cho phụ tải thị xã Mỹ Hào và hỗ trợ khu vực lân cận các huyện Yên Mỹ, Văn Lâm của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2020 – 2025; chống quá tải cho các trạm biến áp 110kV Minh Đức, Yên Mỹ hiện đang vận hành trong tình trạng đầy tải (mang tải trên 80%).

Chia sẻ: