NĂNG LỰC SẢN XUẤT

  • Tổng diện tích mặt bằng nhà máy sản xuất: 135.000 m2
  • Địa điểm:
   • Nhà máy EMC Thủ Đức – Xa Lộ Hà Nội TP.HCM
   • Nhà máy EMC Hà Nam – Khu CN Đồng Văn 4
  • Hiệu suất:
   • Máy biến áp truyền tải: 125 máy/năm.
   • Máy biến áp khô: 3.000 máy/năm.
   • Máy biến áp dầu: 3.850 máy/năm.
 • Hệ thống quản lý chất lượng:

 

 

XEM THÊM VỀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT
NĂNG LỰC SẢN XUẤT

NĂNG LỰC nhân sự

Cơ cấu nhân sự theo trình độ

#81d742
2.1
2,1% trên đại học
#1e73be
31.9
31,9% cử nhân
#eeee22
51
51% cao đẳng, trung cấp
#dd9933
15
15% lao động phổ thông

Cơ cấu nhân sự theo kinh nghiệm

#81d742
30
30% 5-10 năm
#1e73be
30
30% 10-20 năm
#8224e3
20
20% 20-30 năm
#eeee22
15
15% trên 30 năm
#dd9933
5
5% dưới 5 năm

EMC được xây dựng từ công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo và CBCNV. EMC gặt hái nhiều thành công sau khi đổi mới mô hình quản trị và phương thức làm việc. Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân viên chuyên môn cao và gắn bó lâu năm. Chúng tôi luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, tạo nên tập thể EMC luôn năng động, chủ động và thích ứng nhanh.

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

VỐN ĐIỀU LỆ
152.973.330.000 ĐỒNG
*CCNĐKDN 12/07/2019
TỔNG TÀI SẢN
746.777.098.759 ĐỒNG
*BCTC QUÝ IV NĂM 2022

Sau giai đoạn cổ phần hoá và tái cơ cấu, tổng tài sản, nguồn vốn, doanh thu của EMC liên tục tăng trưởng

DOANH THU THUẦN 2022 Tăng 22,63% so với 2021 *BCTC 2022
#1e73be
2020
621419
2021
622427
2022
763304
Doanh thu
#81d742
2020
458208
2021
741971
2022
688111
Tổng tài sản

NĂNG LỰC cạnh tranh

 • EMC luôn khẳng định vị thế TIÊN PHONG trong lĩnh vực sản xuất chế tạo máy biến áp khi là nơi cho ra đời những chiếc máy biến áp đầu tiên tại Việt Nam.
 • Trong hành trình phát triển của mình, EMC luôn nêu cao tinh thần ĐỔI MỚI, chủ động cải tiến mọi lĩnh vực để phù hợp với bối cảnh mới.
 • Thời gian tới, EMC đẩy mạnh đầu tư về vật lực để ứng dụng nhiều CÔNG NGHỆ hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.