Đóng điện thành công máy biến áp T2 – 25MVA EMC trạm 110kV Ayun Pa

13/03/2021
admin

Trạm biến áp (TBA) 110kV Ayun Pa được Công ty Lưới điện cao thế miền Trung đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2002 cấp điện cho phụ tải của một số huyện, thị xã phía Nam tỉnh Gia Lai như: Thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, huyện Phú Thiện và được chuyển giao cho PC Gia Lai quản lý vận hành từ cuối năm 2018.

Đóng điện thành công máy biến áp T2 - 25MVA EMC trạm 110kV Ayun Pa
Đóng điện thành công máy biến áp T2 – 25MVA EMC trạm 110kV Ayun Pa

Với sự phát triển nhanh chóng của phụ tải khu vực, đặc biệt là nguồn điện ĐMTMN, công suất 02 máy biến áp -16MVA-Trạm 110kV Ayun Pa bị hạn chế trong việc truyền tải tối đa công suất của nguồn vào thời gian phát cao điểm.

Được sự phê duyệt của Bộ Công thương tại văn bản số 8755/BCT-ĐL ngày 16/11/2020 về việc điều chỉnh quy hoạch trạm biến áp 110kV Ayun Pa trong quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, đồng thời được sự thống nhất của Tổng công ty Điện lực miền Trung, PC Gia Lai đã thực hiện phương án vận chuyển máy biến áp 110kV-25MVA từ trạm 110kV Ea Kar (tỉnh Đăk Lăk) về lắp đặt tại trạm 110kV Ayun Pa, thay thế cho MBA T2-16MVA.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch và tiến độ triển khai, tuy nhiên, sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội, PC Gia Lai đã lập tức chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với đơn vị thi công gấp rút triển khai phương án thay thế MBA. Trưa ngày 07/3/2021, MBA T2-25MVA tại trạm 110kV Ayun Pa đã chính thức đưa vào vận hành.

PC Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Gia Lai trong công tác đóng điện MBA T2 trạm 110kV Ayun Pa

Ngoài ra, PC Gia Lai cũng đã lên phương án và xúc tiến thực hiện công tác thay MBA T1 từ 16MVA bằng MBA 25MVA, được điều chuyển từ TBA 110kV Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Dự kiến MBA T1 -25MVA sẽ đóng điện vận hành vào cuối tháng 03/2021. Việc đẩy nhanh tiến độ nâng công suất trạm 110kV Ayun Pa nhằm nâng cao năng lực cấp điện cho phụ tải khu vực phía Nam tỉnh Gia Lai, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của nhân dân trên địa bàn.

Phú Điệp

Nguồn: cpc.vn

Chia sẻ: