Đóng điện máy biến áp T2 EMC – Trạm 110kV Hòa Khánh 2 (PC Đà Nẵng)

26/04/2023
admin

Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã tiến hành nghiệm thu, đưa vào vận hành máy biến áp truyền tải EMC 110kV tại vị trí máy T2 – Trạm 110kV Hòa Khánh 2. Việc đóng điện thành công máy biến áp T2 EMC có ý nghĩa quan trọng trong việc san tải cho các Trạm biến áp 110kV cung cấp điện cho khu vực trung tâm thành phố.

Trạm biến áp 110kV Hòa Khánh 2 nằm trong Khu công nghiệp Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trạm được đầu tư xây dựng nhằm mục đích cung cấp điện cho các doanh nghiệp thuộc KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng, Cụm công nghiệp Thanh Vinh và khu vực lân cận thuộc quận Liên Chiểu, khu công nghệ cao; các khu đô thị Quảng Nam – Thủy Tú…

Việc đầu tư nâng cấp trạm biến áp 110kV Hoà Khánh 2 nhằm nâng cao khả năng cung cấp điện năng cho KCN Hòa Khánh và vùng lân cận. Đồng thời thực hiện chính sách an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư, bảo đảm kịp thời cho các dự án trọng điểm, các KCN, khu dân cư, khu tái định cư theo chủ trương quy hoạch của thành phố Đà Nẵng./.

 

Chia sẻ: