• Lúc: 2021-03-09
  • Quản Trị

Tuyển dụng Nhân sự

Tuyển dụng Kỹ sư điện, cơ khí; Công nhân điện; Nhân viên kinh doanh; Lao động phổ thông.