• CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
  • codien@emcthuduc.com.vn
  • 028 2240 3421
  • 2022-10-05
  • Quản Trị

Vào chiều ngày 05/10/2022, Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) và các đơn vị liên quan đã tiến hành nghiệm thu, đóng điện thành công Trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc, Kiên Giang. 

Dự án bao gồm phần trạm biến áp - Cấp điện áp của MBA: 115 ± 9×1,78%/23kV; Quy mô công suất: 2 x 63MVA . Giai đoạn 1, lắp đặt trước 1 x 63MVA. Tổng diện tích xây dựng trạm: 5.932 m2 tại Khu phố 4, Thị Trấn An Thới, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án cũng đồng bộ với công trình Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc giai đoạn 1, vận hành ở cấp điện áp 110kV.


Công trình Đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc

Trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu cung cấp điện chủ yếu cho khu vực phía Nam huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang kể các các xã đảo lân cận để phát triển kinh tế xã hội. Giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện liên tục cho khu vực.


Máy biến áp 110kV 63MVA EMC lắp tại Trạm biến áp Nam Phú Quốc

Chia Sẻ