EMC – Thông báo thay đổi địa chỉ công ty

05/02/2021
quantrihazo

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/02/2021.

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông, Quý khách hàng, đối tác và toàn thể các đơn vị trong Công ty về việc thay đổi địa chỉ Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kể từ ngày 05/02/2021 như sau:

  • Địa chỉ cũ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Địa chỉ mới: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức xin thông báo tới Quý Cổ đông, Quý Khách hàng, Đối tác và các đơn vị trong Công ty được biết, mọi chức năng hoạt động và những thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.

Trân trọng.

Chia sẻ: