Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Thông báo thanh lý tài sản 08/2018

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo công ty tại cuộc họp ngày 10/08/2018, Hội đồng thanh lý tài sản thông báo bán thanh lý tài sản cũ (danh sách tài sản thanh lý kèm theo )

Thông báo thanh lý tài sản

Hội đồng thanh lý công ty thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty và các đơn vị, cá nhân ngoài Công ty có nhu cầu mua các tài sản trong danh sách gửi phiếu đăng ký mua (bỏ bao thư dán kín) theo địa chỉ:

         Hội đồng thanh lý tài sản – Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

         Địa chỉ: Km 9, xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

         Điện thoại: (028) 22144647      ;          (028) 22144648

 

  • Thời gian đăng ký mua và xem hàng: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/08/2018
  • Hình thức bán thanh lý: Chào giá cạnh tranh nguyên lô (theo phương thức cân ký)

 

Các đơn vị cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý liên hệ phòng TCHC công ty để xem hàng.

Thông báo này được đăng tải trên website Công ty, gửi các đơn vị trong Công ty, dán ở bảng tin Công ty và ở cổng Công ty.

 

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị, cá nhân ghi giá cụ thể cho từng xe và có VAT hay chưa VAT.

Quảng cáo

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0