Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Thông báo chào bán tài sản nhà đất thuộc sở hữu Công ty

Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức xin thông báo chào bán tài sản nhà đất thuộc sở hữu công ty.

Hình thức chào bán: Chào giá cạnh tranh.

Đối tượng tham gia: Cá nhân/ Tổ chức (theo quy định của luật đất đai 2013)

Vui lòng xem chi tiết

Mẫu đăng ký đặt giá mua nhà đất của EMC

Thong bao chao ban tai san nha dat

Quảng cáo

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0