Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Quá trình phát triển công ty

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

                                               ***        

Trong bước đường phát triển của mình, tiền thân của Công ty đã từng trải qua nhiều thời kỳ:

· Từ tháng 8/1976 đến tháng 12/1984 đơn vị có tên là Nhà máy Điện Diesel trực thuộc Công ty Điện lực miền Nam và sau đó là Công ty Điện lực 2.

· Từ tháng 12/1984 đến tháng 10/1996 nhà máy được đổi tên là Nhà máy sửa chữa Cơ Điện.

· Từ tháng 10/1996 đến tháng 6/1999 có tên mới là Nhà máy Cơ Điện Thủ Đức.

· Từ tháng 6/1999: Bộ Công Nghiệp có quyết định tách Nhà máy Cơ Điện Thủ Đức thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty Cơ Điện Thủ Đức trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam với các nhiệm vụ chính là sửa chữa và chế tạo máy biến áp các loại đến 230KV, sửa chữa, đại tu các Nhà máy Điện Diesel, chế tạo phụ tùng thay thế cho các Nhà máy thủy nhiệt điện, chế tạo sản phẩm cơ khí, tủ bảng điện các loại, kinh doanh và xuất nhập khẩu các phụ tùng thiết bị điện và gia công trụ điện thép đến 500KV.

· Từ tháng 10/1999:Công ty Cơ điện Thủ Đức chính thức hoạt động, với các nhiệm vụ chính là: Chế tạo máy biến áp, chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại, thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện. Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá đỡ thiết bị dến 500 KV. Kinh doanh và xuất nhập khẩu máy biến áp, các phụ tùng, thiết bị điện. Sửa chữa, lắp đặt các tổ máy phát điện Diesel. Xây lắp các công trình điện công nghiệp, dân dụng đến cấp điện 220 KV. Kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin viễn thông, kinh doanh du lịch lữa hành quốc tế và nội đia. Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh). Xây dựng, lắp đặt các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Cho thuê nhà ở, nhà phục vụ mục đích kinh doanh, kho bãi (chỉ thực hiện khi có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Sản xuất các loại vật liệu kỹ thuật điện

Ngày 26/01/2007 Bộ công nghiệp đã có quyết định số 337/QĐ-BCN phê quyệt phương án và chuyển công ty Cơ Điện Thủ Đức thành công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức. Ngày 11/11/2007 đơn vị đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thành Lập Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức và hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày 02/01/2008 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới với nhiệm vụ chính là: Chế tạo máy biến áp, chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại, thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện. Sửa chữa, lắp đặt các tổ máy phát điện Diesel. Khai thác xây dựng các công trình nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Xây lắp các công trình điện công nghiệp, dân dụng đến cấp điện 220 KV. Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá đỡ thiết bị dến 500 KV. Sản xuất các loại cáp điện, dây điện từ. Kinh doanh và xuất nhập khẩu máy biến áp, các phụ tùng, thiết bị điện, và thiết bị công nghệ thông tin viễn thông, kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa. Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh). Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi. Bổ xung: kinh doanh bất động sạn Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản (Trừ tư vấn pháp lý).

Quảng cáo

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0