Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Lĩnh vực hoạt động

Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Cơ Điện Thủ Đức thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi Bộ Công nghiệp duyệt phươngán cổ phần hóa, đơn vị đã tổ chức Đại hộicổ đông thành lập Công Ty cổ phần vàongày 11/11/2007, hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Theo giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp, kể từ ngày 02/01/2008, Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sẽ chính thức đi vào hoạt đông theo mô hình mới.

 

I. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 

1. Tên hợp pháp của Công ty bằng tiếng Việt là “CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC”. Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Anh là “THUDUC ELECTRO-MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY”.
2. Công ty được thành lập bằng hình thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
3. Trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty là:
Địa chỉ : Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức – TP.HCM, Việt Nam.
Điện thoại: (84 8) 22.141.433 -22.141.422 Fax: (84 8) 38963159
E-mail: codientd@vnn.vn
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
6. Thời hạn hoạt động của Công ty là 99 năm bắt đầu từ ngày thành lập. Việc chấm dứt hoặc gia hạn thời kỳ hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 2005.

 

II. PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 

Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Chế tạo máy biến áp, Chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại. Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện; Sửa chữa và lắp đặt các tổ máy phát điện điện Diesel. Khai thác, xây dựng các công trình nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Xây lắp các công trình điện công nghiệp, dân dụng đến cấp điện 220KV. Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá đỡ thiết bị đến 500KV. Sản Xuất các loại cáp điện, dây điện từ. Kinh doanh và xuất nhập khẩu máy biến áp, các phụ tùng thiết bị điện và thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông. Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa. Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh). Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi. Bổ sung : Kinh doanh bất động sản. Môi giới bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản. Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản (trừ tư vấn pháp lý).

Mục tiêu của Công ty: Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh về thiết bị điện và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty.

Công ty hoạt động trên cơ sở Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công Ty được đại hội đồng cổ đông thông qua trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước, Pháp luật của Ngành Điện.
Cơ quan quyết định cao nhất của Công Ty Cổ Phần là Đại hội đồng cổ đông.
Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội Đồng Quản Trị để quản lý Công Ty, bầu ra Ban Kiểm Soát để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Tỵ

Quảng cáo

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0