Exchange

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Gallery

Three Phase Transformer

Máy Biến Thế 2000 KVA 35(22)/0,4 KV

07/30/2014, 4:38

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 – Cấp điện áp 35(22)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2800 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 20000 -…

Máy Biến Thế 2000 KVA 22(6)/0,4 KV

07/30/2014, 4:37

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 – Cấp điện áp 22(6)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2800 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 20000 -…

Máy Biến Thế 2000 KVA 22(10)/0,4 KV

07/30/2014, 4:36

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 – Cấp điện áp 22(10)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2800 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 20000 -…