Exchange

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Gallery

Three Phase Transformer

Máy Biến Thế 3000 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 10:10

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 3000 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 3440 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 3000 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 10:09

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 3000 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 3440 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 3000 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 10:08

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 3000 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 3440 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2500 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 10:06

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2500 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2870 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2500 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 10:04

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2500 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2870 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2500 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 10:03

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2500 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2870 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2000 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 10:01

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1500 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2000 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 10:00

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1500 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2000 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 9:59

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1500 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1600 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 9:56

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1305 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 1 of 512345