Exchange

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Gallery

Three Phase Transformer

Transformer 160 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:08

  Made in : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Capacity(KVA)   160 KVA – Voltage 15-22/0,4 kV – Consumption Po(W) 280 – No-load current (%) 2 – Short circuitlosses(W) 2230 – Short-circuit voltageUn(%) 3.8-4 – Overallsize(mm)…

Transformer 160 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:07

  Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC   – Capacity(KVA) 160 KVA – Voltage 15-22/0,4 kV – Consumption Po(W) 280 – No-load current (%) 2 – Short circuitlosses(W) 2230 – Short-circuit voltageUn(%) 3.8-4 – Overallsize(mm) Hình…

Transformer 160 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 9:06

    Made in : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Capacity(KVA) 160 KVA – Voltage 15-22/0,4 kV – Consumption Po(W) 280 – No-load current (%) 2 – Short circuitlosses(W) 2230 – Short-circuit voltageUn(%) 3.8-4 – Overallsize(mm)…

Transformer 100 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:05

    Made in : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Capacity(KVA) 160 KVA – Voltage 15-22/0,4 kV – Consumption Po(W) 280 – No-load current (%) 2 – Short circuitlosses(W) 2230 – Short-circuit voltageUn(%) 3.8-4 – Overallsize(mm)…

Transformer 100 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:04

    Made in : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Capacity(KVA) 160 KVA – Voltage 15-22/0,4 kV – Consumption Po(W) 280 – No-load current (%) 2 – Short circuitlosses(W) 2230 – Short-circuit voltageUn(%) 3.8-4 – Overallsize(mm)…

Transformer 100 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 9:03

    Made in : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Capacity(KVA) 160 KVA – Voltage 15-22/0,4 kV – Consumption Po(W) 280 – No-load current (%) 2 – Short circuitlosses(W) 2230 – Short-circuit voltageUn(%) 3.8-4 – Overallsize(mm)…

Transformer 320 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:02

    Made in : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Capacity(KVA) 160 KVA – Voltage 15-22/0,4 kV – Consumption Po(W) 280 – No-load current (%) 2 – Short circuitlosses(W) 2230 – Short-circuit voltageUn(%) 3.8-4 – Overallsize(mm)…

Transformer 320 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 9:01

    Made in : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Capacity(KVA) 160 KVA – Voltage 15-22/0,4 kV – Consumption Po(W) 280 – No-load current (%) 2 – Short circuitlosses(W) 2230 – Short-circuit voltageUn(%) 3.8-4 – Overallsize(mm)…

Transformer 320 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 9:00

    Made in : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Capacity(KVA) 160 KVA – Voltage 15-22/0,4 kV – Consumption Po(W) 280 – No-load current (%) 2 – Short circuitlosses(W) 2230 – Short-circuit voltageUn(%) 3.8-4 – Overallsize(mm)…

Transformer 250 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:59

    Made in : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Capacity(KVA) 160 KVA – Voltage 15-22/0,4 kV – Consumption Po(W) 280 – No-load current (%) 2 – Short circuitlosses(W) 2230 – Short-circuit voltageUn(%) 3.8-4 – Overallsize(mm)…

Page 1 of 1912345...10...Last »