Exchange

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Gallery

2077/EVN/HCM.IV Standard - Hochiminh City Power Company

Máy Biến Thế 25 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:22

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 80 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 25 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:21

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 80 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 25KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:20

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 80 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 37.5 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:18

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 140 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 37.5 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:17

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 140 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 37.5 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:17

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 140 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:14

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 150 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:13

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 150 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 75 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:12

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 160 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 75 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:11

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 160 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 1 of 212