Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Danh sách Ban Lãnh Đạo

Thành phần lãnh đạo   
 
Họ tên Chức vụ Quốc tịch
Nguyễn Minh Quang Chủ tịch HĐQT Việt Nam
Lê Việt Hùng Thành viên HĐQT Việt Nam
Lê Đình Kiệt Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Việt Nam
Nguyễn Tri Ân Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Việt Nam
Bùi Phước Quãng Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Việt Nam
Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng ban KS Việt Nam
Lê Minh Hải Thành viên ban KS Việt Nam
Nguyễn Ngọc Dung Thành viên ban KS Việt Nam

  

 

Quảng cáo

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0