Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tin tổng quan công ty

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU:Gói thầu AK.26.05: Cung cấp thiết bị cầu trục nhà van đầu đường ống áp lực

08/19/2014, 7:13

Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo Luật đấu thầu Gói thầu AK.26.05: Cung cấp thiết bị cầu trục nhà…

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU: Gói thầu AK.26.04: Cung cấp thiết bị tời điện vận hành cửa lấy nước

08/19/2014, 7:12

Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo Luật đấu thầu Gói thầu AK.26.04: Cung cấp thiết bị tời điện vận…

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU: Gói thầu AK.26.03: Cung cấp thiết bị cầu trục chân dê cửa lấy nước

08/19/2014, 7:12

Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo Luật đấu thầu Gói thầu AK.26.03: Cung cấp thiết bị cầu trục chân…

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU: Gói thầu AK.26.02: Cung cấp Van đĩa đầu đường ống áp lực

08/19/2014, 6:55

Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi Quốc tế theo Luật đấu thầu Gói thầu AK.26.02: Cung cấp Van đĩa đầu đường ống…

Page 6 of 6« First...23456