Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tin tổng quan công ty

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

08/19/2014, 7:29

Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (Sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi Quốc tế theo Luật đấu thầu Gói thầu AK.26.02: Cung cấp Van đĩa đầu đường ống…

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

08/19/2014, 7:27

Để giúp Quý vị Cổ đông có được thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức xin được báo cáo tình hình họat động sản xuất kinh doanh…

Gia hạn nộp HSDT gói thầu AK.26.02- Cung cấp van đĩa đầu đường ống áp lực. Dự án thủy điện An Khê – KaNak – Cụm đầu mối An Khê.

08/19/2014, 7:24

Trước đây, Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu Thầu gói thầu: AK.26.02 – Cung cấp van đầu đường áp lực, thời gian tổ chức như sau: -   Thời…

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

08/19/2014, 7:20

Để phục vụ thi công cho dự án công trình thủy điện An Khê – Ka Nak, cụm đầu mối An Khê tại tỉnh Gia Lai, Việt Nam, Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính mời các Nhà…

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU: Gói thầu AK.26.06: Cung cấp thiết bị cầu trục chân dê cửa xả hạ lưu

08/19/2014, 7:14

Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo Luật đấu thầu Gói thầu AK.26.06: Cung cấp thiết bị cầu trục chân…

Page 5 of 6« First...23456