Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Máy Biến Thế Lực

Máy Biến Áp Lực 25 MVA

07/31/2014, 3:59

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Điện thoại: 08.2141417; 08.8965591 Fax: 08.8963159

Máy Biến Áp Lực 40 MVA

07/31/2014, 3:58

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: ĐT: 08.2141417; 08.8965591 Fax: 08.8963159

Máy Biến Áp Lực 63 MVA

07/31/2014, 3:56

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Điện thoại: 08.2141417; 08.8965591 Fax: 08.8963159