Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 898/EVN/ĐL2.4 - Công ty Điện Lực II-3p

Máy Biến Thế 750 KVA 15/0,4KV

07/30/2014, 6:34

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 855 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 6725 -…

Máy Biến Thế 630 KVA 22(15)/0,4KV

07/30/2014, 6:33

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 787 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 5570 -…

Máy Biến Thế 630 KVA 22/0,4KV

07/30/2014, 6:31

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 787 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 5570 -…

Máy Biến Thế 630 KVA 15/0,4KV

07/30/2014, 6:30

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 787 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 5570 -…

Máy Biến Thế 560 KVA 22(15)/0,4KV

07/30/2014, 6:29

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 580 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 4810 -…

Máy Biến Thế 560 KV 22/0,4 KV

07/30/2014, 6:27

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 580 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 4810 -…

Máy Biến Thế 560 KVA 15/0,4 KV

07/30/2014, 5:15

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 280 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 4810 -…

Máy Biến Thế 400 KVA 22(15)/0,4 KV

07/30/2014, 5:14

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 433 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 3818 -…

Máy Biến Thế 400 KVA 22/0,4KV

07/30/2014, 5:12

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 433 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 3818 -…

Máy Biến Thế 400 KVA 15/0,4KV

07/30/2014, 5:11

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 433 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 3818 -…

Page 3 of 512345