Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 898/EVN/ĐL2.4 - Công ty Điện Lực II-3p

Máy Biến Thế 2000KVA 22(15)/0,4KV

07/30/2014, 7:01

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2510 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 19000 -…

Máy Biến Thế 2000KVA 22/0,4KV

07/30/2014, 7:00

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2510 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 19000 -…

Máy Biến Thế 2000KVA 15/0,4KV

07/30/2014, 6:59

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2510 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 19000 -…

Máy Biến Thế 1600 KVA 22(15)/0,4

07/30/2014, 6:58

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1860 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 15000 -…

Máy Biến Thế 1600KVA 22/0,4KV

07/30/2014, 6:57

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1860 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 15000 -…

Máy Biến Thế 1600KVA 15/0,4KV

07/30/2014, 6:56

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1860 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 15000 -…

Máy Biến Thế 1500 22(15)/0,4KV

07/30/2014, 6:54

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1674 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 13500 -…

Máy Biến Thế 1500KVA 22/0,4KV

07/30/2014, 6:53

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1470 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 13100 -…

Máy Biến Thế 1500KVA 15/0,4KV

07/30/2014, 6:52

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1674 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 13500 -…

Máy Biến Thế 1250KVA 22(15)/0,4KVA

07/30/2014, 6:51

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 – Cấp điện áp 22(15)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1470 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch (W) 13100 -…

Page 1 of 512345