Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 800/EVN/ĐLĐN.10 - Công ty Điện Lực Đồng Nai-3p

Máy Biến Thế 750 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:49

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1150 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 750 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 8:49

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1150 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 630 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:47

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 630 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:46

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 630 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 8:45

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 3 of 3123