Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1545/EVN/ĐL3.4 - Công ty Điện Lực III-3p

Máy Biến Thế 250 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:02

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 700 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn…

Máy Biến Thế 250 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:01

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 700 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 250 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 1:58

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 700 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 180 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 1:57

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 180 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) – Dòng điện không tải(%) – Tổn hao ngắn mạch (W) -…

Máy Biến Thế 180 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 1:55

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 180 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) – Dòng điện không tải(%) -…

Máy Biến Thế 160 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 1:54

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 510 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn…

Máy Biến Thế 160 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 1:53

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 510 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 160 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 1:53

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 510 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 100 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 1:51

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 300 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn…

Máy Biến Thế 100 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 1:51

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 300 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 4 of 512345