Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1545/EVN/ĐL3.4 - Công ty Điện Lực III-3p

Máy Biến Thế 630 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:14

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1300 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 560 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:13

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1000 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn…

Máy Biến Thế 560 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:12

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1000 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 560 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:11

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 560 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1000 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 400 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:10

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 900 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn…

Máy Biến Thế 400 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:09

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 900 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 400 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:07

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 400 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 900 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 320 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:07

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 720 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn…

Máy Biến Thế 320 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:06

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 720 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 320 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:04

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 320 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 720 – Dòng điện không tải(%)…

Page 3 of 512345