Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1545/EVN/ĐL3.4 - Công ty Điện Lực III-3p

Máy Biến Thế 1000 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:25

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1700 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1000 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:24

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1700 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 800 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:22

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 800 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1610 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn…

Máy Biến Thế 800 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:21

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 800 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1610 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 800 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:20

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 800 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1610 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 750 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:19

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1500 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn…

Máy Biến Thế 750 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:18

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1500 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 750 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:17

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1500 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 630 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:16

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1300 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn…

Máy Biến Thế 630 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:15

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1300 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 2 of 512345