Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1545/EVN/ĐL3.4 - Công ty Điện Lực III-3p

Máy Biến Thế 1600 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:34

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn…

Máy Biến Thế 1600 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:34

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1600 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:33

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 1500 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:32

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn…

Máy Biến Thế 1500 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:31

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1500 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:30

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 1250 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:29

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1950 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn…

Máy Biến Thế 1250 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:28

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1950 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1250 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:27

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1250 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1950 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 1000 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:26

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1000 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1700 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn…

Page 1 of 512345