Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1094/EVN/ĐL2.4 - Công ty Điện Lực II-3p

Máy Biến Thế 250 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:10

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 340 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 250 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 7:09

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 250 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 340 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 160 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:08

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 280 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 160 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:07

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 280 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 160 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 7:06

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 160 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 280 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (15-22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:05

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 205 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 7:04

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 205 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 7:02

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 205 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA 15/0,4 KV

07/30/2014, 4:07

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 205 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1258 -…

Page 5 of 512345