Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 800/EVN/ĐLĐN.10 - Công ty Điện Lực Đồng Nai-3p

Máy Biến Thế 750 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:49

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1150 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 750 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 8:49

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 750 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1150 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 630 KVA (15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:47

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 630 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 8:46

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 630 KVA (15/0,4 kV)

07/31/2014, 8:45

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 630 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 1020 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1600 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:34

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn…

Máy Biến Thế 1600 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:34

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 1600 KVA (6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV)

07/31/2014, 2:33

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1600 KVA – Cấp điện áp 6,3/0,4 kV – 11/0,4 kV – 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%)…

Máy Biến Thế 1500 KVA (11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:32

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 11-22/0,4 kV – 15-22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn…

Máy Biến Thế 1500 KVA (22/0,4 kV)

07/31/2014, 2:31

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 1500 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2200 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 3 of 1912345...10...Last »