Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 2077/EVN/HCM. IV - Công ty Điện Lực TP.HCM-3p

Máy Biến Thế 2500 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 4:43

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2500 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2870 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 3000 KVA (22/0,4 kV)

07/30/2014, 4:39

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 3000 KVA – Cấp điện áp 22/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 3440 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 3000 KVA (15/0,4 kV)

07/30/2014, 4:39

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 3000 KVA – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 3440 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 2000 KVA 35(22)/0,4 KV

07/30/2014, 4:38

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 – Cấp điện áp 35(22)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2800 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 20000 -…

Máy Biến Thế 2000 KVA 22(6)/0,4 KV

07/30/2014, 4:37

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 – Cấp điện áp 22(6)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2800 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 20000 -…

Máy Biến Thế 2000 KVA 22(10)/0,4 KV

07/30/2014, 4:36

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 2000 – Cấp điện áp 22(10)/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 2800 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 20000 -…

Máy Biến Thế 100 KVA 15/0,4 KV

07/30/2014, 4:07

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 – Cấp điện áp 15/0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 205 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1258 -…

Page 19 of 19« First...10...1516171819