Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 898/EVN/ĐL2.4 - Công ty Điện Lực II

Máy Biến Thế 100KVA 12,(8,66)/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:21

Xuất xứ: Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức – Dung lượng (KVA) 100 – Cấp điện áp 12,7(8,66)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1220…

Máy Biến Thế 100KVA (12,7/0,2-0,4KV)

07/30/2014, 2:20

Xuất xứ: Cty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức – Dung lượng (KVA) 100 – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1220 -…

Máy Biến Thế 100 KVA 8,66/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:19

Xuất xứ: EMC – Dung lượng (KVA) 100 – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1220 – Điện áp ngắn mạch Un(%) 2-2,4…

Máy Biến Thế 75KVA 12,7(8,66)/0,2-0,4

07/30/2014, 2:17

Xuất xứ: EMC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 12,7(8,66)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 160 – Dòng điện không tải(%) 0,8 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1000 – Điện áp ngắn mạch Un(%) 2-2,4…

Máy Biến Thế 75KVA 12,7/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:16

Xuất xứ: EMC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 160 – Dòng điện không tải(%) 0,8 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1000 – Điện áp ngắn mạch Un(%) 2-2,4…

Máy Biến Thế 75KVA 8,66/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:14

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 160 – Dòng điện không tải(%) 0,8 – Tổn hao ngắn mạch (W) 1000…

Máy Biến Thế 50KVA 12,7(8,66)/0,2-0,4 KV

07/30/2014, 2:12

Xuất xứ: EMC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 12,7(8,66)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 150 – Dòng điện không tải(%) 0,9 – Tổn hao ngắn mạch (W) 650 – Điện áp ngắn mạch Un(%) 2-2,4…

Máy Biến Thế 50KVA 12,7/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:11

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 150 – Dòng điện không tải(%) 0,9 – Tổn hao ngắn mạch (W)…

Máy Biến Thế 50KVA 8,66/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:09

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 150 – Dòng điện không tải(%) 0,9 – Tổn hao ngắn mạch (W)…

Máy Biến Thế 37,5KVA 12,7(8,66)/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:07

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THŨ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37,5 KVA – Cấp điện áp 12,7(8,66)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 130 – Dòng điện không tải(%) 0,9 – Tổn hao ngắn mạch (W) 480 -…

Page 1 of 212