Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 2077/EVN/HCM. IV - Công ty Điện Lực TP.HCM

Máy Biến Thế 75 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:10

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 160 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:09

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:07

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:05

  Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn…

Page 2 of 212