Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1545/EVN/ĐL3.4 - Công ty Điện Lực III

Máy Biến Thế 15 KVA 22(11)/0,2-0,4 Kv

07/30/2014, 2:57

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 – Cấp điện áp 22(11)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 65 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 300 -…

Máy Biến Thế 15 KVA 22/0,2-0,4 KV

07/30/2014, 2:54

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 – Cấp điện áp 22/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 65 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 300 -…

Máy Biến Thế 10 KVA 22(15)/0,2-0,4 KV

07/30/2014, 2:52

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 10 – Cấp điện áp 22(15)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 45 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 200 -…

Máy Biến Thế 10 KVA 22(11)/0,2-0,4 KV

07/30/2014, 2:50

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 10 – Cấp điện áp 22(11)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 45 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 200 -…

Máy Biến Thế 10 KVA 22/0,2-0,4 KV

07/30/2014, 2:48

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 10 – Cấp điện áp 22/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 45 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 200 -…

Page 3 of 3123