Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1094/EVN/ĐL2.4 - Công ty Điện Lực II

Máy Biến Thế 37.5 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:33

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 92 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 37.5 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:32

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 92 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 25 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:31

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 67 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 25 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:30

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 67 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 25 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:28

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 67 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 15 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:26

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) – Dòng điện không tải(%) – Tổn hao ngắn mạch (W) -…

Máy Biến Thế 15 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:25

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) – Dòng điện không tải(%) – Tổn hao ngắn mạch (W) -…

Máy Biến Thế 15 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:24

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) – Dòng điện không tải(%) – Tổn hao ngắn mạch (W) -…

Page 2 of 212