Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 898/EVN/ĐL2.4 - Công ty Điện Lực II

Máy Biến Thế 37,5KVA 12,7/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:06

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37,5 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 130 – Dòng điện không tải(%) 0,9 – Tổn hao ngắn mạch (W) 480 -…

Máy Biến Thế 100 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:05

  Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn…

Máy Biến Thế 37,5KVA 8,66/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:04

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37,5 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 130 – Dòng điện không tải(%) 0,9 – Tổn hao ngắn mạch (W)…

Máy Biến Thế 25KVA 12,7(8,66)/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:02

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 12,7(8,66)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 80 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W)…

Máy Biến Thế 25KVA 12,7/0,2-0,4KV

07/30/2014, 2:00

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 80 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W) 380 -…

Máy Biến Thế 25KVA 8,66/0,2-0,4KV

07/30/2014, 1:58

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 80 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W)…

Máy Biến Thế 15KVA 12,7(8,66)/0,2-0,4KV

07/29/2014, 8:24

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 KVA – Cấp điện áp 12,7(8,66)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 60 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W)…

Máy Biến Thế 15KVA 12,7/0,2-0,4KV

07/29/2014, 8:16

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 60 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W)…

Máy Biến Thế 15KVA 8,66/0,2-0,4KV

07/29/2014, 7:50

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 60 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch (W)…

Page 9 of 9« First...56789