Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 800/EVN/ĐLĐN.10 - Công ty Điện Lực Đồng Nai

Máy Biến Thế 25 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:41

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 80 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 75 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:41

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 148 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 75 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:40

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 148 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 37.5 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:40

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 130 – Dòng điện không tải(%) 0.9 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 75 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:39

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 148 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 37.5 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:38

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 130 – Dòng điện không tải(%) 0.9 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:38

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 108 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 37.5 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:38

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 8,66/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 130 – Dòng điện không tải(%) 0.9 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:37

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 108 – Dòng điện không tải(%) 1.5 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:36

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 150 – Dòng điện không tải(%) 0.9 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 4 of 9« First...23456...Last »