Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1545/EVN/ĐL3.4 - Công ty Điện Lực III

Máy Biến Thế 15 KVA 22(11)/0,2-0,4 Kv

07/30/2014, 2:57

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 – Cấp điện áp 22(11)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 65 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 300 -…

Máy Biến Thế 15 KVA 22/0,2-0,4 KV

07/30/2014, 2:54

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 – Cấp điện áp 22/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 65 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 300 -…

Máy Biến Thế 10 KVA 22(15)/0,2-0,4 KV

07/30/2014, 2:52

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 10 – Cấp điện áp 22(15)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 45 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 200 -…

Máy Biến Thế 10 KVA 22(11)/0,2-0,4 KV

07/30/2014, 2:50

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 10 – Cấp điện áp 22(11)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 45 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 200 -…

Máy Biến Thế 10 KVA 22/0,2-0,4 KV

07/30/2014, 2:48

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 10 – Cấp điện áp 22/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 45 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 200 -…

Máy Biến Thế 25 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:48

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 80 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 25 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:46

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 80 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (8,66-12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:44

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 8,66-12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (12,7/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:44

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 100 KVA (8,66/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 2:43

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 100 KVA – Cấp điện áp 12,7/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 180 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Page 3 of 912345...Last »