Ngoại tệ

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tiêu chuẩn 1545/EVN/ĐL3.4 - Công ty Điện Lực III

Máy Biến Thế 75 KVA (22/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 3:11

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 75 KVA – Cấp điện áp 22/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 148 – Dòng điện không tải(%) 1 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (22-15/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 3:08

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 22-15/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 111 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (22-11/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 3:07

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 22-11/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 111 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 50 KVA (22/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 3:06

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 50 KVA – Cấp điện áp 22/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 111 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 37.5 KVA (22-11/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 3:04

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 22-11/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 92 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 37.5 KVA (22/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 3:03

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 37.5 KVA – Cấp điện áp 22/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 92 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 25 KVA (22-15/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 3:02

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 22-15/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 67 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 25 KVA (22-11/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 3:01

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 22-11/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 67 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 25 KVA (22/0,2-0,4 kV)

07/30/2014, 3:00

Xuất xứ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 25 KVA – Cấp điện áp 22/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 67 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch…

Máy Biến Thế 15 kVA 22(15)/0,2-0,4 KV

07/30/2014, 2:58

Xuất xứ: CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC – Dung lượng (KVA) 15 – Cấp điện áp 22(15)/0,2-0,4 kV – Tổn hao không tải Po(W) 65 – Dòng điện không tải(%) 2 – Tổn hao ngắn mạch (W) 300 -…

Page 2 of 912345...Last »